อบต. ท่าโพธิ์ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับพนักงานราชการจำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556

อบต. ท่าโพธิ์ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับพนักงานราชการจำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556

กด Like

อบต. ท่าโพธิ์ชัย

 

อบต. ท่าโพธิ์ชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นักวิชาการศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

11 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2556

 

http://goo.gl/6TsP5

 

www.boontermblog.com

   : , , ,