สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 รับสมัครตั้งแต่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 รับสมัครตั้งแต่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

กด Like

wwww

เทศบาลตำบลแม่กุ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556

1. สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร

  • คณิตศาสตร์  1  อัตรา
  • ภาษาไทย      1  อัตรา
  • วิทยาศาสตร์   1  อัตรา
  • ประถมศึกษา   2  อัตรา
  • การศึกษาปฐมวัย  2  อัตรา
  • เอกทั่วไป        3  อัตรา

 

2. การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่เริ่มรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5558 3030 ต่อ 107

 

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัคร หลักสูตรการสอบแข่งขัน อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://sobratchakarn.blogspot.com

   : , ,