โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

กด Like

logo129

 

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

 

ครูผู้สอน

 

14,020 บาท ค่าครองชีพ 980 บาท

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ต้องจบวิชาเอกต่อไปนี้
- การศึกษาพิเศษ
- พลศึกษา
- ศิลปะ
- ปฐมวัย
- สุขศึกษา

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.300 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

http://goo.gl/IZwjh

 

special.obec.go.th

   : , , , , , , ,