เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย 1 อัตรา

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย 1 อัตรา

กด Like

logo129

 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 

ครูผู้ช่วย (โค้ชบาสเกตบอล)

 

- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 11,920 บาท - ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 12,530 บาท

 

1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

- จะต้องจบสาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการฝึกและการจัดการกีฬา
- มีประสบการณ์ในการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษามาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถและทักษะกีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 30 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยดราชการ)

 

http://goo.gl/tj74t

 

kroothaiban.com

   : , , , , , , ,