องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครครูผู้ช่วย 28 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครครูผู้ช่วย 28 อัตรา

กด Like

อบจ.ขอนแก่น

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ครูผู้ช่วย

 

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 8,340 บาท - วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 9,140 บาท

 

28 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
กลุมวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
กลุ่วิชาดนตรี จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มวิชาคณิตร์ศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

ปฎิบัติงานเป็นครูผู้ช่วย

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ในวันเวลาราชการ

 

http://goo.gl/CGVea

 

http://www.kkpao.go.th

   : , ,