เปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย

เปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย

กด Like

ครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงรายtt

 

เทศบาลนครเชียงราย

 

ครูผู้ช่วย

 

ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,740 บาท หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 9,140 บาท

 

17 อัตรา
- วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
- วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
- วิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา
- วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 23 เมษายน 2556

 

http://goo.gl/4aI5Y

 

-

   : , , ,