โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ประกาศรับสมัครงานครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ประกาศรับสมัครงานครูคณิตศาสตร์

กด Like

logo129

 

โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา

 

ครูคณิตศาสตร์

 

ตามวุฒิการศึกษา

 

4 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

มีใบประกอบวิชาชีพครู, มีประสบการณ์ในการสอน

 

ครูผู้สอน หรือครูประจำชั้น มีเงินค่าสอนพิเศษเพิ่ม

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

วันที่ 27 มีนาคม 2556 ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือทางอีเมล์

 

http://ratpraditvittaya.ac.th/

 

-