องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

กด Like

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ครูผู้ช่วย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

30 อัตรา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป

 

สาขาภาษาจีน สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาไทย สาขาดนตรี สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาภาษาอังกฤษ สาขาสังคมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาปฐมวัย สาขาพลศึกษา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบแข่งขัน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2556

 

http://goo.gl/ExAhPz

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , , , ,