สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กด Like

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ครู กศน.ตำบล

 

15,960 บาท

 

18 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

วุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันที่ 11-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

http://goo.gl/mWR3F

 

perdsorbtoday.com

   : , , , , ,