เจ้าหน้าที่ธุรการ

รวมงานราชการ

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 11 อัตรา

ประกาศรับสมัคร : สภากาชาดไทย ชื่อตำแหน่ง : - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - นักเทคนิคการแพทย์ - เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ - เจ้าหน้าที่ธุรการ - นักเทคนิคการ..

  2,986  : , , , , , , , ,