อาหารและยา

รวมงานลูกจ้างข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา สํานักด่านอาหารและยา อัตราเงินเดือน :14,020 บาท ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงาน..

   : , , ,