สำนักงาน ก.ก.

รวมงานราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556

ประกาศรับสมัคร : สำนักงาน ก.ก. ชื่อตำแหน่ง : 1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ได้แก่ - โภชนากรปฏิบัติงาน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน - นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน - นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน..

   : ,