สอศ.

รวมงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ.ชงครม.เพิ่มเงินอุดหนุนเรียนฟรี ชี้ค่าอุปกรณ์อาชีวะราคาสูง-พ่อแม่แบกภาระ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี..

   : , , , ,