สมัครสอบข้าราชการตำรวจ

รวมงานราชการ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา

ประกาศรับสมัคร : สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ชื่อตำแหน่ง : ข้าราชการตำรวจ อัตราเงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 7,000 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามรายละเอียดเพิ่มเติม ลักษณะงานที่ป..

   : , , ,