สมัครงานช่อง9

รวมงานรัฐวิสหกิจ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 มิถุนายน 2556

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน ตั้งแต่วั..

   : , , ,