ลูกจ้างชั่วคราว

รวมงานลูกจ้างข้าราชการ

กระทรวงการคลัง รับสมัครคนพิการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   : , ,

สรรพากรหนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 7-22 พ.ค. 56

ประกาศสำนังงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ 1/2556..

   : ,

ด่วนที่สุด!!! กรมบัญชีกลาง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 56

ด่วนที่สุด!!! กรมบัญชีกลาง ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 การปรับอัตราค่าจ้าง (ปรับค่าแรงขั้นต่ำ) ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ประกาศใช้วันที่ 22/03/2556)..

   : , ,

กระทรวงสาธารณสุข เร่งทำเกณฑ์เลือกพนักงาน-สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างชั่วคราวที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานกระทรวง ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนส..

   : ,

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (ลูกจ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน + ค่าครองชีพ 15,000 บาท 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรีสาขาเคมี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื..

   : , ,

กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างเขียนแบบ (9-21 เม.ย.56)

นายช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป นายช่างเขียนแบบ 12,240 บาท 1 อัตรา ปวส. ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา วิชาการก่อสร้างหรือวิชาการ..

   : , ,

กรมเจ้าท่า รับสมัคร นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (9-21 เม.ย.56)

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแ..

   : , , ,

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง : Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสาขา) อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างแรกเข้า 9,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : ด..

   : ,

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร : กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปฏิบัต..

   : , ,

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศรับสมัคร : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวน..

   : ,