งานราชการ2557

รวมงานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 42 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 16 ตุลาคม 2557 ..

   : , , ,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน พ.ศ. 2557..

   : , , ,

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557..

   : , , ,

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด นายช่างเครื่องกล นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 8-30 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัด นายช่างเครื่องกล นักสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่วันที่ 8-30 กันยายน พ.ศ. 2557..

   : , , ,

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กันยายน 2557..

   : , , ,

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 22 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ จำนวนรวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 22 กันยายน พ.ศ. 2557..

   : , , ,

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กันยายน 2557

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานจำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 กันยายน 2557..

   : , , , ,

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กันยายน 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กันยายน 2557..

   : , , ,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 810 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 จำนวน 810 อัตรา..

   : , , ,

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ..

   : , , , ,

Page 1 of 612345...Last »