งานราชการ2557

รวมงานราชการ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2557

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 เมษายน พ.ศ. 2557..

  187  : , , ,

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557..

  104  : , , ,

กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 58 อัตรา (แบ่งเป็นคนพิการ 31 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 เมษายน 2557..

  162  : , , ,

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2557

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง 371 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 เมษายน 2557..

  266  : , , ,

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 17 เมษายน 2557

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 17 เมษายน 2557..

  417  : , , ,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 63 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557..

  674  : , , ,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุโลก จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม - 10 เมษายน 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิษณุโลก จำนวน 52 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่25 มีนาคม - 10 เมษายน 2557..

  249  : , , ,

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 271 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2557

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 271 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 255..

  958  : , , ,

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 กลุ่มงาน 15 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 กลุ่มงาน 15 ตำแหน่ง 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม พ.ศ. 2557..

  1,491  : , , ,

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557

การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 13 ตำแหน่ง 83 อัตรา รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 มีนาคม 2557..

  1,332  : , , ,

Page 1 of 3123