งานราชการ2557

รวมงานราชการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม  53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวนรวม 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม พ.ศ. 2557..

  165  : , , ,

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2557..

  29  : , , ,

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557..

  20  : , , ,

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2557

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. ..

  36  : , , ,

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2557

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2557 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 กรกฎาคม 2557..

  772  : , , ,

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 675 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2557

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม 675 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1..

  234  : , , ,

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2557

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 17 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2557..

  242  : , , ,

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 40 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557..

  457  : , , ,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา) จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557..

  376  : , , ,

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557..

  272  : , , ,

Page 1 of 512345