การรถไฟ

รวมงานรัฐวิสหกิจ

การรถไฟ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

ประกาศรับสมัคร : การรถไฟแห่งประเทศไทย ชื่อตำแหน่ง : ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่ช่างฝีมือ อัตราเงินเดือน : ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : (ปวช.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า..

   :