กรมเจ้าท่า

รวมงานราชการ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานธุรการ)

ประกาศรับสมัคร : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. ด้านพาณิชยกรรมหรือบริหาร..

   : , ,

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สหโภชน์)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน : ปวช. 9,960 บาท, ปวท. 11,450 บาท, ปวส. 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : - คุ..

   : , , ,

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานขนส่ง)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ได้รับวุฒิ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชี..

   : , ,