กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมงานราชการครู

เปิดรับสมัคร ครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศรับสมัคร : เทศบาลนครเชียงราย ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย - วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา - วิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา - วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา - วิชาเอกอังก..

   : , , ,