สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ประจำกองงานเลขานุการ จำนวน ๒ อัตรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ประจำกองงานเลขานุการ จำนวน ๒ อัตรา

กด Like

วว

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

พนักงาน ประจำกองงานเลขานุการ

 

ตามวุฒิการศึกษา

 

2 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
2. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
3. ตรวจร่างจดหมายราชการ
4. คัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ
5. จัดเก็บข้อมูล เอกสาร แฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
6. จัดทำระบบ ISO ของกองงานเลขานุการ
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครถึงวันที่ 26 เมษายน 2556

 

http://www.tistr.or.th/tistr/personnel/apply_job/main_post_apply.php

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   : ,