ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว

กด Like

ออมสิน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

Operation Staff ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสาขา)

 

อัตราค่าจ้างแรกเข้า 9,000 บาท

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ธนาคารออมสิน ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruitment Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อเชิญเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากใบสมัครโดยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เชิญผู้ใดผู้หนึ่งเข้ารับการทดสอบ และ/หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

http://www.jobtopgun.com/search/popup/jobpost.jsp?idEmp=2775&idPosition=37

 

-

   : ,