การรถไฟ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

การรถไฟ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน

กด Like

 การรถไฟ

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ลูกจ้างเฉพาะงานทำหน้าที่ช่างฝีมือ

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1 อัตรา

 

(ปวช.) สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อม

 

ต้องมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

-

 

สอบสัมภาษณ์

 

-

 

วันที่ 1-19 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

http://www.railway.co.th/auction/job_announcements/job_announce.asp?Num=158

 

railway

   :