สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ 10 อัตรา

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

-

 

ปริญญาตรี 15,960 บาท วุฒิปวช. 9,960 บาท

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) 1. ตำแหน่งนักบัญชี 3 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 4. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา กลุ่มงานบริการ (วุฒิปวช.) 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

 

-

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

-

 

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/634998274572282045.pdf

 

rubook

   : ,