การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กด Like

การไฟฟ้านครหลวง

 

การไฟฟ้านครหลวง

 

พนักงานการไฟฟ้านครหลวง (หลายตำแหน่ง)

 

ตามวุฒิการศึกษาที่จบมา

 

หลายอัตรา

 

ปริญญาตรีและปริญญาโท

 

ดูตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

 

ดูตามรายละเอียดแนบท้าย

 

ดูตามรายละเอียดแนบท้าย

 

สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 7.30 - 15.30 น.

 

http://goo.gl/v2dve

 

การไฟฟ้านครหลวง

   :