การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2557

กด Like

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

อัตราทั่วไป อัตราท้องถิ่น (แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน กฟผ)

 

http://goo.gl/xfkTms

 

533 อัตรา

 

ปวส. ปวช. ปริญญาตรี และ ปริญญาเอก

 

http://goo.gl/xfkTms

 

http://goo.gl/xfkTms

 

สอบแข่งขัน

 

http://goo.gl/xfkTms

 

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

http://goo.gl/xfkTms

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , ,