การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับหลายอัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับหลายอัตรา

กด Like

 

กฟผ

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

-

 

-

 

686 อัตรา

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2556 เงื่อนไขตามประกาศการรับสมัคร

 

สมัครทางระบบใบสมัคร Online

 

http://goo.gl/SYvPL