ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 57 ถึง 29 ม.ค. 57

ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 57 ถึง 29 ม.ค. 57

กด Like

ธนาคารออมสิน

 

ธนาคารออมสิน

 

พนักงานระดับ 4-5

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

 

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

15 ม.ค. 57 ถึง 29 ม.ค. 57

 

http://goo.gl/MxfvyH

 

http://perdsorbtoday.com

   : , , , ,