บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2556

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2556

กด Like

9 โมเดิร์นไนน์

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ส่วนบัญชีการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนบัญชีการเงิน

 

-

 

3 อัตรา

 

ปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอีเมล์ และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 21 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/mF3ZB

 

www.เปิดสอบงานราชการ.com

   : , , ,