การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเข้าทำงานจำนวน 1,607 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้าง เพื่อเข้าทำงานจำนวน 1,607 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556

กด Like

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

พนักงาน ลูกจ้าง

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1,607 อัตรา

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบคัดเลือก

 

สอบข้อเขียนหรือภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม สอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม

 

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://goo.gl/PiA9C ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556

 

http://goo.gl/In3gd

 

www.boontermblog.com

   : , , ,