เปิดรับสมัครผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เปิดรับสมัครผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

กด Like

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดรับผู้พิพากษาสมทบ หวังอำนวยความยุติธรรมในคดีว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 พ.ค.นี้เท่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

“เชิญผู้มีความรู้ความสามารถ สมัครผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ [งานราชการ]”

ศาลทรัพย์สิน ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดตั้งขึ้นเนื่องจากคดีทรัพย์สินทาง ปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศมีลักษณะคดีพิเศษแตกต่างจากคดีทั่วไป จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีจากผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่ีมี ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศ

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นบรรทัดฐานได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

นี่ไม่ใช่งานราชการทั่วไป เราต้องการคนที่มีความสามารถเท่านั้น

คุณก็สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ได้ ถ้ามีคุณมีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี เป็นผู้มีวิจารณญาณที่ดี สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานดังกล่าวที่ http://www.ipitc.coj.go.th/info.php?info=about

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม 2556 เท่านั้น!
จากนั้นจะมีการอบรม 15-19 กรกฎาคม 2556 เพื่อทดสอบข้อเขียนต่อไป เพื่อผ่านบรรจุ
และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานได้ที่ http://www.ipitc.coj.go.th/system/assojudge/declarejudgeasso.pdf
สนใจสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ipitc.coj.go.th/system/assojudge/judgeassoreg.pdf
งานดี มีเกียรติ หาไม่ได้ง่ายๆ

   :