กระทรวงสาธารณสุข เร่งทำเกณฑ์เลือกพนักงาน-สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

กระทรวงสาธารณสุข เร่งทำเกณฑ์เลือกพนักงาน-สวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว

กด Like

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแนวทางการจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างชั่วคราวที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานกระทรวง ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

.

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา

 

ขณะนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อเดินหน้าใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่มีประมาณ 1 แสนคน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 2.เรื่องการจัดสวัสดิการดูแลหลังเป็นพนักงานกระทรวงแล้ว ซึ่งด้านสวัสดิการจะมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และการให้สินเชื่อให้พนักงานกระทรวง สามารถกู้ยืมได้ ตามวงเงินเดือนค่าจ้างเหมือนกับข้าราชการทุกอย่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกธนาคาร 3 แห่งที่เสนอสิทธิประโยชน์เข้ามาให้พิจารณาคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน

 

นายแพทย์สุพรรณ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการบรรจุพนักงานกระทรวงให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั่วประเทศภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นี้ มีสัญญาจ้าง 4 ปี โดยหลังจากที่ปรับเป็นพนักงานกระทรวงแล้ว ก็ให้เริ่มนับอายุการทำงานเป็นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน ปีถัดไป และให้นับรวมอายุการทำงานต่อไปอีก 3 ปี เมื่อครบ 4 ปีก็จะจัดทำสัญญาจ้างต่อเหมือนพนักงานราชการ ดังนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวในระบบการจ้างงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป

 

สำหรับอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งหรือบังคับบัญชานั้น หากเป็นส่วนกลางจะขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือโรงพยาบาล ส่วนพื้นที่ในภูมิภาคจะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป และส่วนราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จะให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสทุกพื้นที่ โดย กระทรวงสาธารณสุขจะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการจัดสรรตำแหน่งบรรจุ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และจะพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลของบุคลากรด้านนี้ด้วย เพื่อใช้ได้ทุกหน่วยงานในสังกัด นายแพทย์สุพรรณ กล่าว

 

 

   : ,