‘มทส.’ แจกทุนปริญญาเอก ดึงนักศึกษาอาเซียนเรียนร่วม

‘มทส.’ แจกทุนปริญญาเอก ดึงนักศึกษาอาเซียนเรียนร่วม

กด Like

iq46cf4a1d8e7b7d8e1b1bd101787086f7

          “ประสาท สืบค้า” เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ จับมือประเทศอาเซียน ดึงนักศึกษาผ่านสถานทูตในไทย ร่วมเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมให้ทุนปริญญาเอก เล็งขยายทุนปริญญาตรี-โทเพิ่ม…


เมื่อวันที่ 17 เม.ย.56 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ศิษย์เก่าที่สำเร็จปริญญาโทและปริญญาเอก จาก มทส. เมื่อจบไปเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของเขา จะมีบทบาทสูงมากในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. เช่น ศาสตราจารย์ ดร.เว่ย เว่ย (WeiWei) เป็นคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว (Collegeof Science, Guizhou University) ดร.สมจัน บุนพันมี (Dr.SomchanPounphanmy) เป็นรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นต้น ดังนั้น ด้วยตระหนักว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างมิตรภาพและทัศนคติที่ดี ต่อกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน กับทั้ง มทส. มีที่ตั้งบนเส้นทางเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) มีอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยขั้นสูงอยู่พร้อม และมีห้องปฏิบัติการระดับชาติ เช่น ห้องปฏิบัติการแสงสยามของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย


มทส.จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ต่างชาติในระดับปริญญาเอก ที่รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าทำวิจัย และค่าเลี้ยงชีพปีละ 9 ทุน จาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2555 มีผู้สมัคร 44 คน คัดเลือกตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษา (TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไปหรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป) และความสามารถทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และการสัมภาษณ์ทางไกลผ่านสไกป์ (skype) มีผู้ผ่านเข้ารับทุน 8 คน


สำหรับในปีการศึกษา 2556 มทส. ได้ดำเนินการเชิงรุกโดยเข้าพบเอกอัครราชทูต และอุปทูตด้านการศึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยของ 9 ประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น 68 คน เป็นอินโดนีเซีย 18 คน เวียดนาม 14 คน และฟิลิปปินส์ 13 คน นอกจากนั้นเป็นประเทศอื่น และผ่านการคัดเลือกโดยเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 16 คน ได้รับเลือกรับทุนเต็มรูปแบบ 9 คน และได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 7 คน นักศึกษาทั้ง 16 คน จะมาศึกษาที่ มทส. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า “เท่าที่ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษารุ่นแรกที่ผ่านไป การเรียน coursework หนึ่งปีการศึกษา ปรากฏว่า ทำคะแนนได้สูงมาก ต่อไปคงต้องดูศักยภาพของการทำวิจัย เป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาจากอินโดนีเซีย ชอบสมัครเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ขณะที่นักศึกษาจากเวียดนามส่วนใหญ่ สมัครเรียนทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนฟิลิปปินส์เลือกวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การมีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นสร้างความเป็นนาชาติในมหาวิทยาลัยไม่ว่าการ สื่อสาร ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเสริมให้ก็ไม่มากนัก เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ยังบอกว่า เรียนหนักมาก ที่พอจัดได้ เช่น พาเที่ยวพิมาย เขาใหญ่ วังน้ำเขียว ชายทะเลพัทยา International Night, ASEAN week เป็นต้น กับสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น บายศรีสู่ขวัญ ไหว้ครู เป็นต้น ในอนาคตอันใกล้หากมีการจัดระบบการศึกษา ปฏิทินการศึกษา การรับรองวิทยฐานะ และการเทียบโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศอาเซียน ที่เป็นระบบยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกัน มทส. จะขยายการรับในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.thairath.co.th

   : , ,