สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง

สช.ตั้งเป้าเด็ก ป.4 สื่อสารอังกฤษคล่อง

กด Like

imfnjg

 

          สช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพ ร.ร.เอกชนทั้งใน-นอกระบบ ตั้งเป้าปี 56 เด็ก ป.3 ต้องอ่านเขียนคล่อง ป.4 พูดอังกฤษได้ ขณะที่ ร.ร.ที่อยู่นอกระบบไม่น้อยกว่า 1,500 โรงต้องผ่านประเมินคุณภาพภายใน


นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียน ให้มีกระบวนการคิดอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีทักษะการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น มีลักษณะผู้เรียนที่ดี และพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น กำหนดให้ปีนี้นักเรียนชั้นป.3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นต้น โดยโรงเรียนต้องลดเวลาเรียนลงเพื่อให้เด็กทำกิจกรรมมากขึ้น ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ จะต้องผ่านรับการรับรองมาตรฐานสากล ขณะที่โรงเรียนนอกระบบ ก็จะต้องผ่านการประกันคุณภาพภายใน อย่างน้อย 1,500 โรง


ขณะนี้ สช.มีมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียน โดยรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้คือ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ทั้งการแจกฮาร์ดดิสที่มีข้อมูลการเรียนรู้แบบอี-ลิร์นนิงทั้งหมด 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับง ป.3-ป.6 และ ม.1-ม.3 ให้กับโรงเรียนสังกัดทุกโรง พร้อมกันนี้ยังแจกให้นักเรียนนำกลับไปฝึกทำเองที่บ้านด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีสื่อสำหรับครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ เชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการ เรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน และเชื่อมั่นว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดี โดยนโยบายนี้จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 นี้” เลขาธิการ สช.กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

   : , ,