กปภ.สาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

กปภ.สาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

กด Like

กปภ.สาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

image.php

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมนประปา บริเวณหมู่ ๕ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น. ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณพื้นที่ดังต่อไปนี้

– เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ถนนสงขลา-นาทวี ฝั่งตะวันออก)

– เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

– เทศบาลตำบลทุ่งหวัง

– องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ

ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาสงขลา โทรง ๐๗๔-๕๕๐-๖๙๓ หรือ PWA Call Center ๑๖๖๒

 

สำนักงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

   : ,