กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ

กปภ.สาขาจันทบุรี หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ

กด Like

พระแม่ 25 มกรา copy

 

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จะทำการซ่อมท่อ AC ขนาด ๑๐๐ มม. แตก บริเวณข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี งานบริการฯ กำลังเร่งดำเนินการซ่อมท่อน้ำประปาดังกล่าวอยู่ และจะมีผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา เฉพาะซอยข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (ทั้งหมด) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น งานบริการฯ จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.และหากดำเนินการซ่อมท่อประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว งานบริการฯ จะจ่ายน้ำประปาให้ตามปกติต่อไป หลังจากดำเนินการแล้วน้ำประปา ขุ่น/แดง และมีปัญหาในการใช้น้ำประปา โปรดแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี โดยด่วน หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๑๑๒๖ และ ๐-๓๙๓๒-๒๐๔๐ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้

 

 

สำนักงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

 

   : , , ,