ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพเรื่องน้ำประปาไหลอ่อน / ไม่ไหล / ไหลบางช่วงเวลา ในพื้นที่หน่วยบริการสีชมพู

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพเรื่องน้ำประปาไหลอ่อน / ไม่ไหล / ไหลบางช่วงเวลา ในพื้นที่หน่วยบริการสีชมพู

กด Like

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

เรื่องน้ำประปาไหลอ่อน / ไม่ไหล / ไหลบางช่วงเวลา ในพื้นที่หน่วยบริการสีชมพู

          เนื่องจาก พื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ลำน้ำพอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีสภาพแห้งขอด ทำให้หน่วยบริการสีชมพู การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน / ไม่ไหล/ ไหลบางช่วงเวลา ในพื้นที่บริการของหน่วยบริการสีชมพู โดยเฉพาะพื้นที่สูง และพื้นที่ปลายเส้นท่อจำหน่ายน้ำ ของการประปาส่วน-ภูมิภาค ดังนั้น จึงขอประกาศเตือนพี่น้อง ประชาชน ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ หน่วยบริการสีชมพูให้จัดหาภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ และขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดฤดูแล้งนี้หรือจนกว่าสถานการณ์ลำน้ำพองจะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

 

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ พร้อมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ –๔๓๓๑-๑๒๑๑ หรือ PWA Call Center ๑๖๖๒

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค