การไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยไฟฟ้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์

การไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยไฟฟ้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กด Like

182920

 

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความห่วงใยประชาชนในอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย การไฟฟ้านครหลวง จึงขอเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือกลับภูมิลำเนา ควรตรวจสอบและดูแลเรื่องของอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยก่อนออกเดินทาง

 

 

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที และควรปิดสวิทซ์ไฟและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน สำหรับการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ขอให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่นสาดน้ำด้วย เพราะหากสาดน้ำไปโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่ชำรุดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอาจได้รับอันตรายจากการถูกไฟดูดได้ ที่สำคัญหากร่างกายเปียกชื้น ไม่ควรสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะการกดกริ่งไฟฟ้า การเสียบปลั๊กไฟ การเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เพราะอาจจจะทำให้เกิดไฟดูด แต่ถ้ามีความจำเป็นควรแน่ใจว่าร่างกายแห้งสนิทแล้ว ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ตลอดจนควรหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาในระหว่างการเดินทาง เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถชนเสาไฟฟ้า เพราะไม่เพียงแค่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เท่านั้น หากแต่ยังอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในบริเวณกว้างได้

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแจ้งรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA Call Center) โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชม.

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้านครหลวง  9 เมษายน 2556