ปชป. ปูดมี ส.ว.รับเงินเดือนรัฐบาล

ปชป. ปูดมี ส.ว.รับเงินเดือนรัฐบาล

กด Like

8494

ปชป. ปูดมีส.ว.รับเงินเดือนรัฐบาล “นฤมล” กริ้ว ให้ถอนคำพูด

ที่รัฐสภา วันนี้ ( 3 เม.ย.) ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 สมัยสามัญนิติบัญญัติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …)พุทธศักราช …เป็นวันที่สามนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในการแก้ไขให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง เพราะต้องการขจัดส.ว.สรรหา ไม่ให้มาทำหน้าที่ก้างขวางคอ แต่ต้องการมาครอบงำส.ว. ที่ผ่านมาหลายปี ไม่สบายใจที่มีข่าวส.ว.บางกลุ่มรับเงินเดือนรัฐบาล มีผลประโยชน์ทางธุรกิจกับรัฐบาล ยืนอยู่ข้างรัฐบาลอย่างโจ่งแจ้ง ทั้งนี้ถ้าส.ว.ต้องการมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในวาระ 6 ปี ก็ควรแก้เหลือ 3 ปี เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ และมีหน้าที่เฉพาะกลั่นกรองกฎหมายเพียงอย่างเดียว ท่านจะเอาหรือไม่

 

 

ทำให้ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ ประท้วงขอให้ผู้อภิปรายถอนคำว่า ส.ว.ไปรับเงินเดือนรัฐบาล ซึ่งนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา บอกว่าไม่ต้องถอน แต่นางนฤมลไม่ยินยอม เพราะการพูดเช่นนี้เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของวุฒิสภา ทำให้นายสมศักดิ์ ต้องกลับคำวินิจฉัยให้นายอภิชาตถอนคำพูด ซึ่งในที่สุดนายอภิชาต ก็ยอมถอน..

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.dailynews.co.th