กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2557

กด Like

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรุ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นวันที่ 27 เมษายน 2557

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2014/3/13416_1_1394701799993.pdf

   : , ,