สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 รับสมัครตั้งแต่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 รับสมัครตั้งแต่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

กด Like

art_42056682

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน ตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556

 

1. ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร

 • สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 2  จำนวน 8 ตำแหน่ง ได้แก่

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • เจ้าพนักงานพัสดุ

  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

  • นายช่างสำรวจ

  • นายช่างไฟฟ้า

  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 • สายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • นักวิชาการศึกษา

  • เจ้าหน้าที่สันทนากร

  • นักวิชาการเกษตร

 

2. การรับสมัครสอบ

 • ผู้สนใจ สามารติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 4370 6065 หรือเว็บไซต์ http://www.nongmeak.go.th/

 

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ หลักสูตรการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบได้

 

 
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ http://sobratchakarn.blogspot.com

   : , , ,