กฟน. ออกหน่วยบริการชุมชนทั่วเขตจำหน่าย มอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

กฟน. ออกหน่วยบริการชุมชนทั่วเขตจำหน่าย มอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

กด Like

rrrrvv

กฟน. ออกหน่วยบริการชุมชนทั่วเขตจำหน่าย มอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน เพื่อให้บริการด้านไฟฟ้าและให้คำแนะนำด้านการใช้ไฟฟ้า อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม โดยกิจกรรมจัดพร้อมกันทั้ง 18 เขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 

 

การออกหน่วยให้บริการชุมชนในครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้จัดเตรียมพนักงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงเสา – สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ และเครื่องวัด ฯ ในชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นระสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าตก – ไฟฟ้าดับ ให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย แจกยาสามัญประจำบ้านพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ โดยมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ต่าง ๆ มากมาย เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การไฟฟ้านครหลวงให้บริการในชุมชน ดังนี้ ชุมชนสมเด็จเจ้าพระยา, ชุมชนแฟลตรถไฟ, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, ชุมชนวัดบางโพธิ์และชุมชนราชทรัพย์, ชุมชนหมู่บ้านสดใส, ชุมชนแฮปปี้แลนด์เก่า, ชุมชนนวลจิต, ชุมชนโรงเรียนวัดตำหรุ, ชุมชนดารุลมูกีม, ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุก, ชุมชนโรงเรียนวัดบึงบัว, ชุมชนลิขิตร่วมใจพัฒนา, ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน, ชุมชนวัดบางกระดี่, ชุมชนวัดกก, ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ชุมชนวัดขวัญเมือง และชุมชนวัดสาลีโขภิตา

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์  การไฟฟ้านครหลวง

   : , , , , , ,