โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 7 – 14 พฤษภาคม 2556

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 7 – 14 พฤษภาคม 2556

กด Like

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจ.จันทบุรี

 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

 

- นักทรัพยากรบุคคล
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักกิจกรรมบำบัด
- นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

7 อัตรา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พฤษภาคม 2556

 

http://bit.ly/16slfiI

 

-

   : ,