กรมชลประทาน เปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา

กด Like

กรมชลประทาน

 

กรมชลประทาน

 

- นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
- วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
- นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 

- นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 10,200-11,220 บาท
- วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 13,300-14,630 บาท
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 13,300-14,630 บาท
- นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 13,300-14,630 บาท
- นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 13,300-14,630 บาท

 

49 อัตรา

 

ตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลายตำแหน่ง ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

 

สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.rid.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/635000750455206708.pdf

 

-

   : , , , , ,