สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 11 อัตรา

สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 11 อัตรา

กด Like

สภากาชาดไทย129

 

สภากาชาดไทย

 

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- นักเทคนิคการแพทย์
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นักเทคนิคการแพทย์
- นายแพทย์ชั่วคราว
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วิทยาจารย์

 

13,310 บาท

 

11 อัตรา

 

ตามตำแหน่งงานที่รับสมัคร สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีหลายตำแหน่ง ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

 

สามารถดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 ยกเว้นตำแหน่ง นายแพทย์ (ชั่วคราว) รับสมัครถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 , รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-4054, 0-2256-4058

 

http://goo.gl/R0dm8

 

boontermblog.com

   : , , , , , , , ,