สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

กด Like

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

 

14,020 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 980 บาท

 

2 อัตรา

 

ปริญญาตรีหรือวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม

 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ดูได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2556

 

http://job.ocsc.go.th/images/Job/635000028039863848.pdf

 

job.ocsc.go.th

   : , ,