กรมการเงินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน 60 อัตรา ประจำปี 2556

กรมการเงินทหารบก รับสมัครนายทหารประทวน 60 อัตรา ประจำปี 2556

กด Like

 กรมการเงินทหารบก

 

กรมการเงินทหารบก

 

นายทหารชั้นประทวน

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

60 อัตรา

 

สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพณิชยกรรมทุกสาขาวิชา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๖ หน่วยกิจ) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ

 

เข้ารับราชการทหาร

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

-

 

บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-297-7625 (ในวันและเวลาราชการ)

 

http://www.findept.com/documents/hr/data/560327_hr.pdf

 

กรมการเงินทหารบก

   : ,