กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556

กด Like

ตราสัญลักษณ์กรุงเทพ

 

สำนักงาน ก.ก.

 

1.ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 9 ตำแหน่ง ได้แก่
- โภชนากรปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
- นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
- นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
- พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ สมัครสอบ เข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2556 กรุงเทพมหานคร สมัครงาน 2556 สมัครงาน กทม 2556
2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง ได้แก่
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
- นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 

ตามวุฒิการศึกษา

 

15 อัตรา

 

ปริญญาตรี

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

-

 

ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. 2556 – 30 พ.ค. 2556

 

http://goo.gl/dcOe8

 

sheetram.com

   : ,