สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน 7,000 อัตรา

กด Like

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 

ข้าราชการตำรวจ

 

ตามวุฒิการศึกษา

 

7,000 อัตรา

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ข้าราชการตำรวจ

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

-

 

การเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน พ.ศ. 2556

 

http://www.sheetram.com/upload/job_download/201303291364552006.pdf

 

royalthaipolice

   : , , ,