กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

กด Like

กองทัพไทย

 

กองบัญชาการกองทัพไทย

 

1.นายทหารชั้นสัญญาบัตร 2.นายทหารประทวน

 

-

 

1.นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
2.นายทหารประทวน จำนวน 98 อัตรา
ระดับการศึกษา : ตามเกณฑ์ที่ทางกองทัพไทย ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

 

-

 

ตามเกณฑ์ที่ทางกองทัพไทย ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

**โดยทางกองบัญชาการกองทัพไทยจะเปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

2. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1 - 28 เมษายน 2556 ที่ WWW.RTARF.MI.TH หรือ http://application.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

http://www.rtarf.mi.th/pdf/rtarf_test2556.pdf

 

boontermblog.com

   : ,